titel_sommarjpg

 

Välkommen till

 Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF)

 

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) stöder och hjälper personer med Cystisk Fibros (CF) eller Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) och deras anhöriga genom att anordna aktiviteter, informera om sjukdomen och de rättigheter en drabbad familj eller vuxen person med CF/PCD har. RfCF verkar även för stöd åt vetenskaplig forskning. Läs mer om förbundet>>

 

Du/ni som är ny medlem eller vill bli medlem Läs här>>

 

Behöver du någon att prata med? Läs mer om kontaktperson>>

 

Bli medlem

Stöd RfCF och bli medlem idag. Mer infomation att bli medlem>>

 


ECFS - Volontär i Göteborg 11-14 juni 2014

Volontärer behövs till ECFS (European Cystic Fibrosis Society) konferens i Göteborg 11-14 juni 2014. Som frivillig får man under givna arbetspass sköta vissa arbetsuppgifter. I gengäld får man som volontär ta del av föreläsningar och utställningar. Detta är ett bra tillfälle att göra en insats och samtidigt få en inblick i aktuell forskning. Uppdraget är helt ideellt så ingen ersättning för resor eller logi betalas.

 

På grund av risk för smitta får personer med CF ej delta (gäller inte transplanterade).

 

För ytterligare info och intresseanmälan kontakta RfCFs vice ordförande Ulica Sterky tel: 0733-70 39 66 eller via e-post: ulrica.sterky@bredband.net  Kontakta Ulrica före 15 april.

Anmälningsblankett finns att hämta här>>

 

Mer information om konferensen www.ecfs.eu/gothenburg2014


Vill du vara med?
Sveriges Televisions dokumentäravdelning söker personer till ett program; "Blivande föräldrar"
Läs mer här>>

 

Aktivitetsagenda och Artiklar/Pressmeddelande

Här kan du läsa om RfCFs kommande aktiviteter.  Läs mer om aktiviteterna >>

Läs artiklarna >>

Läs pressmeddelande>>

Läs om Nyföddhetsscreening>>

CF-bladet

 
RfCF ger ut medlemstidningen CF-bladet, fyra nr/år.

Sedan 2007 trycks CF-bladet i färg.  Läs mer utdrag ur CF-bladet >>

bladet01

Gåvor och bidrag

Läs mer om att ge gåvor och bidrag

PG: 90 02 28-8

90 kontot är kontrollerat av Svensk Insamlingskontroll

90_konto_logo_rgb

 

Stöd forskning om Cystisk Fibros (CF) eller Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) i samband med födelsedag, dop, giftemål eller dödsfall.

Ange på talongen om ni vill stödja forskningen för CF eller PCD.

 

Nallen Fibbe

Köp nallen och skänk därmed ett bidrag till Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond. (95 kr + porto)
Beställ den på sidan "Köptorget" eller skicka ett mail till info@rfcf.se

 

 

 

nalle2012 beskuren

 

 

 

Riksförbundet Cystisk Fibros, Kålsängsgränd 10 D, 753 19 Uppsala. Tel:018-15 16 22

 

 

 

engelska     svenska

 

Presenter
se Köptorget

 

Stöd forskningen!

 

 

 

telefon

Stöd forskningen via SMS

 

Projektet "Vår framtid"

Ett Arvfondsprojekt på två år
om att öka möjligheterna för barn och ungdomar att kunna påverka sin vårdsituation.

 

spara-med-hjartat-250x240

 

 

donera_text

 


 

 

 

cf banner forbundet (2)

 

 

teaser_wiki_cf