titel_sommarjpg

grans grans grans grans grans grans grans Länkar

 

Välkommen till

 Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF)

 

 

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) stöder och hjälper personer med Cystisk Fibros (CF) eller Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) och deras anhöriga genom att anordna aktiviteter, informera om sjukdomen och de rättigheter en drabbad familj eller vuxen person med CF/PCD har. RfCF verkar även för stöd åt vetenskaplig forskning. Läs mer om förbundet>>

 

Du/ni som är ny medlem eller vill bli medlem Läs här>>

 

Behöver du någon att prata med? Läs mer om kontaktperson>>

 

Bli medlem

Stöd RfCF och bli medlem idag. Mer infomation att bli medlem>>

 

Förbundet driver på för snabba läkemedelsbeslut

Den 29 maj hade Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket (TLV) ett dialogforum kring de utmaningar som nya läkemedel för med sig. Med på mötet från förbundet var kanslichef Ludvig Larsson och informatör Kristina Radwan. Läs mer här>>

 

 

Hopp om sjukdomsmodifierande behandling av cystisk fibros

Läs mer här>>

 

 

 

geniaInformation om Appen Genia 

Läs mer här>>

 

 

 

 

Aktivitetsagenda och Artiklar/Pressmeddelande

Här kan du läsa om RfCFs kommande aktiviteter.  Läs mer om aktiviteterna >>

Läs artiklarna >>

Läs pressmeddelande>>

Läs om Nyföddhetsscreening>>

CF-bladet

 
RfCF ger ut medlemstidningen CF-bladet, fyra nr/år.

Sedan 2007 trycks CF-bladet i färg.  Läs mer utdrag ur CF-bladet >>

bladet01

Gåvor och bidrag

Läs mer om att ge gåvor och bidrag

PG: 90 02 28-8

90 kontot är kontrollerat av Svensk Insamlingskontroll

90_konto_logo_rgb

 

Stöd forskning om Cystisk Fibros (CF) eller Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) i samband med födelsedag, dop, giftemål eller dödsfall.

Ange på talongen om ni vill stödja forskningen för CF eller PCD.

 

Nallen Fibbe

Köp nallen och skänk därmed ett bidrag till Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond. (95 kr + porto)
Beställ den på sidan "Köptorget" eller skicka ett mail till info@rfcf.se

 

 

 

nalle2012 beskuren

 

 

 

Riksförbundet Cystisk Fibros, Kålsängsgränd 10 D, 753 19 Uppsala. Tel:018-15 16 22

 

 

 

engelska     svenska

 

Presenter
se Köptorget

 

Stöd forskningen!

 

 

 

telefon

Stöd forskningen via SMS

 

Projektet "Vår framtid"

Ett Arvfondsprojekt på två år
om att öka möjligheterna för barn och ungdomar att kunna påverka sin vårdsituation.

 

Se trailern om experterna i Vår framtid

 

spara-med-hjartat-250x240

 

 

donera_text

 


 

 

 

cf banner forbundet (2)

 

 

teaser_wiki_cf